GLOBALGAP

 

Што е  GLOBALGAP?

GLOBALGAP е приватен незадолжителен стандард, наменет за следење на примарните производи до нивна продажба, ускладиштување или преработка. Секретаријатот на GLOBALGAP е сервисна организација поддржана од   FoodPLUS и е непрофитна организација со седиште во Келн, Германија.

Кога и од кого е воведен?

Воспоставен е по иницијатива на здружението на велепродавачи Euro-Retailer Produce Working Group во 1997 година и до скоро го носеше името  EUREPGAP.

За кого е наменет?

Наменет е за производителите на примарното земјодество:

  • Свежо овошје
  • Свеж зеленчук
  • Расаден материјал
  • Режено  цвеќе

Каде е распространет?

Добрата земјоделска пракса (Good Agricultural Practice) која е основа на овој стандард, ја олеснува продажбата на примарните земјоделски производи во маркетите секаде во светот.  Придобивките од овој стандард го имаат почувствувано Carefour, Metro, Intermarche, Rewe и многу други водечки компании во светот. 

Дали е задолжителен со закон?

Овој стандард не е задолжителен со закон, но е од особена важност за производителите на примарни земјоделски производи што сакаат да ги продаваат своите производи на маркетите што се дел од GLOBALGAP стандардот.