ISO 22000: 2005

 

ISO 22000

Меѓународен стандард за безбедност на преработките.

Што е ISO 22000?

Сопственик на овој стандард е  ISO (International Standards Organization). Тоа е невладина организација што претставува мрежа од 156 национални институти за стандардизација.

Кога се воведува?

Овој стандард се воведува по воведувањето на АОККТ (HACCP) системот, најчесто заради меѓународна препознатливост.

Дали е законска обврска?

 ISO 22000 не е законска обврска, туку се воспоставува на доброволна основа. Тој не е замена за HACCP.

Дали стандардот се сертифицира?

Стандардот ISO 22000 мора да се сертифицира