ОБУКИ

ОБУКИ / СЕМИНАРИ / РАБОТИЛНИЦИ

Консалтинг и тренинг центар КЛУЧ има одржано обуки, работилници и семинари на над 300 учесници.

Обуките се одржуваат во сопствени простории, во сала за обуки, опремена со компјутери во мрежа, лап топ, ЛЦД проектор, телевизор, видео и ДВД плеер, табли, флип чартови и останати технички помагала за непречено одвивање на современа настава.

Кафе паузите и ручеците се организираат во посебна просторија наменета за паузи. Канцелариите имаат сопствено греење и ладење со оптимална температура за работа. Консалтинг и тренинг центар КЛУЧ се наоѓа во централното градско подрачје со сопствен обезбеден простор (види мапа).

По договор обуките можат да се одржуваат и во останатите градови во Македонија. 

Пријава за обука: contact@key.com.mk

 


ОБУКИ ЗА КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА