3 ИНФО средба на Македонската регионална секција на EHEDG

ТРЕТА ИНФО СРЕДБА НА МАКЕДОНСКАТА РЕГИОНАЛНА СЕКЦИЈА НА EHEDG

 

Во просториите на Општина ТЕТОВО, во Одделението за локален економски развој, на 22 септември, 2010 година се одржа третата по ред Информативна средба на Македонската регионална секција на EHEDG.

На средбата беа поканети компании кои произведуваат храна или опрема за храна, истражувачки институции, инспекторати и индивидуалци од Полошкиот плански регион. 

 

Средбата ја отвори претседателот на Македонската регионална секција Проф. д-р Владимир Какуринов кој на присутните им ги претстави завршените активности во изминатиот период. 

Нешто повеќе за начинот на зачленување и придобивките од членството во оваа организација присутните  можеа да слушнат од презентацијата на М-р Снежана Какуринова, извршен директор на Консалтинг и тренинг центар КЛУЧ.

Присутните имаа можност да поставуваат прашања. Дискусиите беа продолжени во неформална атмосфера за време на коктелот. 

Настанот беше покриен од локалните телевизии КИС и Коха