Обука за Рамковна програма 7 - Подгорица (Црна Гора)

Обука: Изработка на предлог проект-Рамковна програма 7

 

Од 25 до 28 јануари, 2011 година, во Подгорица (Црна Гора) се одржа обуката за Рамковните програми 7 - Како да ги претворите Вашите идеи во европски проекти? На обуката беа присутни претставници од повеќе факултети во Подгорица. Истата беше прифатена со огромен интерес од слушателите.