Обука за презентерски вештини 02.02.2012

Обука за презентерски вештини

Во организација на AIESEC, студенската организација при Економскиот факултет во Скопје, на 02 февруари, 2012 година, пред 50-тина студенти се одржа презентација на тема Презентерски вештини, од страна на проф.д-р Владимир Какуринов.