Управување со процеси

Обука: Управување со процеси (Operations Management)

Дали знаете како ќе го произведете вашиот производ?

Кои се основните процеси во организацијата?

Какви суровини ви се потребни?

Од каде ќе ги набавувате? Колку тоа ќе ве чини? 

Како треба да бидат поставени машините?

Дали тоа е најдобриот можен начин?

Како најефикасно да се произведува?

Колкав е производниот капацитет? 

Дознајте повеќе:

ЛОКАЦИЈА: 

Консалтинг и тренинг центар КЛУЧ, Мито-Хаџи Василев Јасмин, 52-1/3-Скопје

КОНТАКТ:

070/367-905

Доколку сте заинтерсирани пополнете пријава за обука.