Клиентот е крал

Обука: Клиентот е крал (Client is the King)

Кој е вашиот клиент? Колку добро го познавате? Кои се неговите желби и потреби?

Зошто е важен за вашиот бизнис?

Како најбрзо да дојдете до голем број добри клиенти? Како да се создаде и зачува клиент?

Како да се одржи задоволството на купувачите? 

Како да се справувате со приговори и рекламации?

За овие и многу други корисни совети посетете ја нашата обука:

 

ЛОКАЦИЈА: 

Консалтинг и тренинг центар КЛУЧ, Мито-Хаџи Василев Јасмин, 52-1/3-Скопје

КОНТАКТ:

070/367-905

Доколку сте заинтерсирани пополнете пријава за обука.