Станете супер продавач

Обука: Станете супер продавач (Becoming a Sales Star)

Дали сте се обиделе да продадете нешто во животот? Какво се чувствувавте во тој момент?

Дали одговорот беше негативен? Ако да, дали се обидовте повторно?

Дознајте како да ги надминете одбивањата! Кои прашања треба да ги поставите и кои одговори сакате да ги добиете!

Одлучете да бидете најдобар продавач. Однесувајте се храбро во секоја ситуација!

Научете како да продавате подобро, на повеќе луѓе, побрзо и полесно од кога и да било!

 

ЛОКАЦИЈА: 

Консалтинг и тренинг центар КЛУЧ, Мито-Хаџи Василев Јасмин, 52-1/3-Скопје

КОНТАКТ:

070/367-905

Доколку сте заинтерсирани пополнете пријава за обука.