Организирање на деловни настани

Обука: Организирање деловни настани (Event Management)

Сакате да организирате отварање на вашите нови канцеларии? Или да прославите посебни достигнувања?

Сакате да ја зголемите свеста на јавноста за вашите производи /услуги?  Да објавите почеток на нов проект?

Да организирате добротворен настан! Да прославите специјална годишнина или историски настан!

Треба да организирате семинар, конференција, конгрес?

Да доделите сертификати или награди? 

Оваа обука ќе ве воведе во тајните на организирање на деловни настани.

ЛОКАЦИЈА: 

Консалтинг и тренинг центар КЛУЧ, Мито-Хаџи Василев Јасмин, 52-1/3-Скопје

КОНТАКТ:

070/367-905

Доколку сте заинтерсирани пополнете пријава за обука.