7 ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ И АДМИНИСТРАЦИЈА

Модул: ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ (PUBLIC RELATIONS) & АДМИНИСТРАЦИЈА (ADMINISTRATION)

Каков е имиџот на вашата деловна организација во јавност? Како го градите вашиот идентитет? Каква е вашата репутација?

Дали внимавате на кој начин комуницирате со медиумите? Дознајте кој е вистинскиот начин вашата информација да се најде во медиумите!

Како управувате со односите со јавноста? Како упрвавувате со информациите?

Како медиумите да ги проследуваат најдобрите информации за вас и вашата организација?

Научете ги вештините за лобирање и спонзорирање! Како да се рекламирате без да плаќате реклама! 

Дознајте како на вистинскиот начин да организирате конференција за печат и на што треба да обрнете внимание?

Како треба да подготвите информативен пакет за медиумите?

Колку се важни деловните настани за претставување на вашата деловна организација? Како да успешно да ги организирате?

Дознајте зошто најдобра почетна инвестиција за вашиот бизнис е да најдете добар офис менаџерот!

Повеќе детали можете да дознаете на нашата ПРЕТПРИЕМНИЧКА АКАДЕМИЈА:

ОБУКИ: