Дали ги плативте даноците?

Обука: Дали ги плативте даноците? (Have you paid the taxes?)

 

Дали знаете кои даноци треба да ги платите?

Како се пресметува данок на добивка?

Кога се пресметува и плаќа персонален данок?

Дали сте даночен обврзник?

Како да го следите данокот на додадена вредност на вашите влезни и излезни фактури?

 

 

ЛОКАЦИЈА: 

Консалтинг и тренинг центар КЛУЧ, Мито-Хаџи Василев Јасмин, 52-1/3-Скопје

КОНТАКТ:

070/367-905


Доколку сте заинтерсирани пополнете пријава за обука.