Како до финансии за мојот бизнис?

Обука: Како до финансии за мојот бизнис (How can I finance my business)

 

Првиот извор на средства за финансирање на вашиот бизнис е вашата заштеда. Колку сте заштедиле до сега?

Дали имате навика секој месец да оставите дел од вашите приходи како заштеда?  Колкав е тој процент?

Дознајте кои се другите начини за финансирање на вашата бизнис идеја!

Дали може да се започне бизнис без почетен капитал? 

Како тоа го прават најуспешните?

 

ЛОКАЦИЈА: 

Консалтинг и тренинг центар КЛУЧ, Мито-Хаџи Василев Јасмин, 52-1/3-Скопје

КОНТАКТ:

070/367-905


Доколку сте заинтерсирани пополнете пријава за обука.