Раководење на проект

Обука: Раководење со проектот (Project Management)

Откако проектот ќе биде одобрен треба да се пристапи кон негова имплементација. 
 
Научете кои се фази се потребни за имплементација на проектот. Дознајте ги потребните алатки за успешно следење на календарот на активности. 
 
Дали проектот се одвива според планираното? Како членовите на тимот да известуваат  за нивниот прогрес?
 
Колку успешно ги координирате активностите и ресурсите? Дали имате потешкотии при донесување на одлуки?
 
Како   проектот успешно да се доведе до крај? Ги почитувате ли процедурите за затварање/предавање на проектот.
 

ЛОКАЦИЈА: 

Консалтинг и тренинг центар КЛУЧ, Мито-Хаџи Василев Јасмин, 52-1/3-Скопје

КОНТАКТ:

070/367-905


Доколку сте заинтерсирани пополнете пријава за обука.