Учењето е забавно!

Обука: Учењето е забавно (Learning is fun)

 

Учењето треба да претставува задоволство!

Дали имате потешкотии да научите нешто ново?

Колку учењето ви претставува проблем?

Имате ли проблеми со помнење на имиња, броеви, факти и информации?

Дали имате впечаток дека читате споро?

Колку лесно се концентрирате?

Оваа обука ви овозможува да научите  техники за побрзо и полесно учење.

ЛОКАЦИЈА: 

Консалтинг и тренинг центар КЛУЧ, Мито-Хаџи Василев Јасмин, 52-1/3-Скопје

КОНТАКТ:

070/367-905

Доколку сте заинтерсирани пополнете пријава за обука.