10 ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Модул: ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ (HUMAN RESOURCES)

Дали знаете дека повеќе од 40% од трошоцоте на една деловна организација одат за исплата на плати на вработените?

Најдобрите компании ги вработуваат најдобрите луѓе. Бидете и вие  најдобри!

Дознајте ги техниките  за селекција на најдобрите кадри на пазарот на трудот! Што е тоа што ќе ги привлече да работат за вас? 

Како да ги мотивирате вашите вработени?  Што превземате за нивен понатамошен развој? Дали имате план за обука? 

Како ја мерите нивната успешност во работењето? Дали се задоволни од начинот на кој ги наградувате?

За овие и многу други детали посетете ја нашата ПРЕТПРИЕМНИЧКА АКАДЕМИЈА:

ОБУКИ: