Финансиска интелигенција

Обука: Финансиска интелигенција (Finaнcial Intelligence)

 

Дали знаете да изработите личен финансиски извештај?

Колку е неопходно секојдневно запишување на вашите трошоци?

Дали имате личен финансиски план, за оваа недела, овој месец, оваа година? 

Дали имате финансиска цел колку пари сакате да заработите во наредните 5 години? 

Колкав процент од вашиот нето приход заштедувате? 

Дали знаете како да станете финансиски независни и слободни?

 

ЛОКАЦИЈА: 

Консалтинг и тренинг центар КЛУЧ, Мито-Хаџи Василев Јасмин, 52-1/3-Скопје

КОНТАКТ:

070/367-905

Доколку сте заинтерсирани пополнете пријава за обука.