Започнете со бизнис план

Обука: Започнете со бизнис план (Start-up Business Plan)

 

Изработката на бизнис план пред да го започнете вашиот бизнис ве принудува да ги обмислите сите броеви и претпоставки во вашите идни деловни активности.

При тоа мора да бидете коректни, објективни и искрени во одговорите на сите поставени прашања.  Вашиот бизнис план е вашата КЛУЧНА АЛАТКА за успех. 

Организација без бизнис план е како брод без компас. 

Истражувањата покажуваат дека  организациите кои имаат изработено бизнис план се многу поуспешни и постигнуваат побрз раст.

Започнете го и вие вашиот бизнис со изработка на бизнис план!

ЛОКАЦИЈА: 

Консалтинг и тренинг центар КЛУЧ, Мито-Хаџи Василев Јасмин, 52-1/3-Скопје

КОНТАКТ:

070/367-905

Доколку сте заинтерсирани пополнете пријава за обука.