Еколошка свест и општествена одговорност

Обука: Еколошка свест и општествена одговорност (Eco Awareness & Social Responsibility)

 

Колку се грижите за човековата околина?

Дали вашиот производ е еколошки исправен?

Може ли вашиот производствен капацитет да предизвика еколошко загадување?

Колку сте општествено одговорни? 

На кој начин  враќате на општеството?

 

 

ЛОКАЦИЈА: 

Консалтинг и тренинг центар КЛУЧ, Мито-Хаџи Василев Јасмин, 52-1/3-Скопје

КОНТАКТ:

070/367-905

Доколку сте заинтерсирани пополнете пријава за обука.