EHEDG Светски конгрес за хигиенско инженерство и дизајн Шпанија - 07-08.11.2012

EHEDG Светски конгрес за хигиенско инженерство и дизајн 2012, Шпанија - 07-08.11.2012

Повеќе од 250 посетители, експерти од областа на квалитетна и безбедна храна, инженери, дизајнери, менаџери и високи претставници од индустриите поврзани со храна, како и претставници од академијата, беа собрани по повод Светскиот EHEDG конгрес за хигиенско инженерство и дизајн, кој се одржа во Валенсија, Шпанија, на 7 и 8 ноември, 2012 година.

Повеќе