Летна школа за жени претприемачи - Нови сад

Летна школа за жени претприемачи - Нови сад

На барање на Регионалната стопанска комора на Нови Сад, се одржа летна школа за жени претприемачи. Се работи за интензивна пилот програма на Претприемничка академија, која што ја посетуваа членки на комората. Програмата беше одлично прифатена од страна на слушателите и беше оценета со највисоки оценки.

Се очекува соработката со Стопанската комора да продолжи и во иднина.