Тестирајте ги вашите претприемнички знаења и вештини:
Дали често имате нови и необични идеи?
Дали сте енергични и постојано активни?
Дали работите подобро под притисок?
Дали сте упорни и решителни?
Дали некој ви кажал дека размислувате поинаку од другите?
Дали ја следите својата интуиција?
Дали си се допаѓате и се почитувате себеси?
Дали ви е потребна пофалба од другите за да продолжите понатаму?
Дали имате обичај да се самомотивирате?
Дали можете да размислувате апстрактно?
Дали верувате дека се е возможно?
Дали сте оптимист?
Дали ги сакате парите?
Дали имате деловни идоли или ментори?
Дали успешно ги водите вашите финансии?
Дали сакате да се дружите?
Дали лесно ги убедувате луѓето?
Дали сметате дека професијата продавач не е за вас?
Дали читате стручна литература?
Дали се грижите за вашето здравје?
Дали постојано работите на ваше усовршување?
Кои вештини / знаења најмногу ви недостасуваат во овој момент?
(можете да заокружите повеќе од 1 одговор)

Дали сакате преку бесплатниот е-весник да ве информираме за нашите идни активнoсти и настани?